δηλέομαι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/17/2023 - 11:30

Word-form

δῆρις

Transliteration (Word)

dēris

Transliteration (Etymon)

dēleomai

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 266

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

Δῆρις: Ἡ μάχη καὶ ἡ ἔρις· ‘Δῆριν ἀπειρεσίην πολεμόκλονον ἔργον Ἄρηος’. Παρὰ τὸ ΔΑ καὶ τὸ ἔρις, δάερίς τις οὖσα, ἡ μεγάλη ἔρις. Ἢ παρὰ τὸ δηλεῖσθαι, δῆλις καὶ δῆρις. Ἢ παρὰ τὸ δαίω, τὸ σφάζω καὶ κόπτω, γίνεται ὄνομα δάϊς βαρύτονον· (Καλλίμαχος, ‘Ἐς δάϊν ἐρχομένων’) καὶ ἐκτάσει τοῦ α εἰς η, δῆϊς· καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ, δῆρις. 

δα- + ἔρις

Validation

No

Last modification

Thu, 08/17/2023 - 11:52

Word-form

δῆρις

Transliteration (Word)

dēris

Transliteration (Etymon)

da- + eris

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 266

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

Δῆρις: Ἡ μάχη καὶ ἡ ἔρις· ‘Δῆριν ἀπειρεσίην πολεμόκλονον ἔργον Ἄρηος’. Παρὰ τὸ ΔΑ καὶ τὸ ἔρις, δάερίς τις οὖσα, ἡ μεγάλη ἔρις. Ἢ παρὰ τὸ δηλεῖσθαι, δῆλις καὶ δῆρις. Ἢ παρὰ τὸ δαίω, τὸ σφάζω καὶ κόπτω, γίνεται ὄνομα δάϊς βαρύτονον· (Καλλίμαχος, ‘Ἐς δάϊν ἐρχομένων’) καὶ ἐκτάσει τοῦ α εἰς η, δῆϊς· καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ, δῆρις. 

δαίω1

Validation

No

Last modification

Thu, 08/17/2023 - 11:55

Word-form

δῆρις

Transliteration (Word)

dēris

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Comm. Il., vol. 1, p. 112

Ed.

M. Van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii in Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, Brill, 1971-1987

Quotation

καὶ ὡς παρὰ τὸ δαίω, τὸ καίω, δῆρις ἡ μάχη, ἔτι δὲ καὶ δηΐς· οὕτω παρὰ τὸ αὐτὸ δαίω δηλεῖσθαι τὸ καυστικῶς βλάπτειν ὡσεὶ καὶ διὰ δαλοῦ καίοντος

δάϊς

Validation

No

Last modification

Thu, 08/17/2023 - 11:00

Word-form

δῆρις

Transliteration (Word)

dēris

Transliteration (Etymon)

daïs

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Choeroboscus

Ref.

De orthographia (epitome), p. 221

Ed.

J. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

δαίω, σημαίνει δὲ τὸ κόπτω, δαῖς καὶ κατὰ τροπὴν τοῦ α εἰς η δὴς, καὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ρ δῆρις,

δαίω2

Validation

No

Last modification

Sat, 08/12/2023 - 11:15

Word-form

δῆρις

Transliteration (Word)

dēris

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, delta, p. 50

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Δῆρις. παρὰ τὸ δαίω τὸ κόπτω καὶ σφάζω, πλεονασμῷ τοῦ ρ