ἔρα

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

ἑρπετά

Transliteration (Word)

herpeton

Transliteration (Etymon)

era

Author

Erotianus

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Vocum Hippocraticarum collectio, p. 66

Ed.

E. Nachmanson, Erotiani vocum Hippocraticarum collectio cum fragmentis, Göteborg, 1918

Quotation

ἕρπει· ἠρέμα βαδίζει. καὶ ἑρπετὰ τὰ εἰς τὴν ἔραν βαδίζοντα, ἤγουν τὴν γῆν

ἐρείπω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

ἑρπετόν

Transliteration (Word)

herpeton

Transliteration (Etymon)

ereipō

Author

Etymologicum Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Additamenta in Etymologicum Gudianum, epsilon, 529

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig, 1909-1920

Quotation

ἑρπετόν· παρὰ τὸ ἐριπεῖν, τὸ καταπεσεῖν· τὸ μὴ ὀρθὸν περιπατοῦν· κυρίως γὰρ λέγεται ἐπὶ τῶν συρογάστρων ζώων

ἔρα + πίπτειν

Validation

Yes

Last modification

Fri, 05/10/2024 - 00:30

Word-form

ἑρπετόν

Transliteration (Word)

herpeton

Transliteration (Etymon)

era + piptein

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon 61

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. 1973)

Quotation

Ἑρπετόν. παρὰ τὸ ἕρπω ῥῆμα, ἢ παρὰ τὸ ἐμπίπτειν τῇ ἔρᾳ

ἕρπω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 05/10/2024 - 00:30

Word-form

ἑρπετόν

Transliteration (Word)

herpeton

Transliteration (Etymon)

herpō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 61

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἑρπετόν. παρὰ τὸ ἕρπω ῥῆμα, ἢ παρὰ τὸ ἐμπίπτειν τῇ ἔρᾳ