ἀχλύς

Validation

Yes

Last modification

Mon, 11/01/2021 - 10:20

Word-form

ὄχλος

Transliteration (Word)

okhlos

Transliteration (Etymon)

akhlus

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 191

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ἠνώχλησε· (…) τὸ δὲ ἐνοχλῶ παρὰ τὸ ὀχλῶ, τοῦτο παρὰ τὸ ὄχλος, τοῦτο παρὰ τὸ ἄχλυς ἄχλος, καὶ τροπῇ τοῦ Α εἰς Ο, ὄχλος.

ὀχλέω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

ὄχλος

Transliteration (Word)

okhlos

Transliteration (Etymon)

okhleō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudinum, omicron, p. 445

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Ὄχλος, παρὰ τὸ εἵλλω τὸ συστρέφω, εἵλος καὶ ὄχλος· ἢ παρὰ τὴν ὄχλησιν· ἢ παρὰ τὸ ἀχλὺς ἄχλος καὶ ὄχλος, κατὰ τροπὴν τοῦ α εἰς ο

εἴλω

Validation

No

Last modification

Mon, 11/01/2021 - 10:52

Word-form

ὄχλος

Transliteration (Word)

okhlos

Transliteration (Etymon)

eilō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudinum, omicron, p. 445

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Ὄχλος, παρὰ τὸ εἵλλω τὸ συστρέφω, εἵλος καὶ ὄχλος· ἢ παρὰ τὴν ὄχλησιν· ἢ παρὰ τὸ ἀχλὺς ἄχλος καὶ ὄχλος, κατὰ τροπὴν τοῦ α εἰς ο