συν- + κίω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

σκιά

Transliteration (Word)

skia

Transliteration (Etymon)

sun- + kiō

Author

Heraclides Ponticus the Younger

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 147

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Σκιά. παρὰ τὸ συγκινεῖν καὶ συμπορεύεσθαι τινί. οὕτως Ἡρακλείδης

σχέθω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

σκιά

Transliteration (Word)

skia

Transliteration (Etymon)

skhethō

Author

Herodian?

Century

2 AD

Reference

Peri Pathôn, III/2, p. 380

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Choeroboscus

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 175

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

Σκιά. παρὰ τὸ σχέθω, τὸ κωλύω, σχιὰ καὶ σκιὰ, ἢ ἐκ τῆς σὺν προθέσεως καὶ τοῦ κίω τὸ πορεύομαι, ἡ συμπορευομένη καὶ μὴ ἐῶσα ἡμᾶς.

κίω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

σκιά

Transliteration (Word)

skia

Transliteration (Etymon)

kiō

Author

Theognostus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Canones sive De orthographia 179

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

καὶ τὸ σκιὰ ἀπὸ τοῦ κίω γεγονός· κιὰ καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ σκιά.