σχέθω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

σκιά

Transliteration (Word)

skia

English translation (word)

shadow

Transliteration (Etymon)

skhethō

English translation (etymon)

to hold back, to retain

Author

Herodian?

Century

2 AD

Reference

Peri Pathôn, III/2, p. 380

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Choeroboscus

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 175

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

Σκιά. παρὰ τὸ σχέθω, τὸ κωλύω, σχιὰ καὶ σκιὰ, ἢ ἐκ τῆς σὺν προθέσεως καὶ τοῦ κίω τὸ πορεύομαι, ἡ συμπορευομένη καὶ μὴ ἐῶσα ἡμᾶς.

Translation (En)

Skia "shadow". From *skhethō "to hold back", *skhia and skia. Or from the prefix sun- "with" and kiō "to go", the one always moving with us and not leaving us

Comment

This etymology is explicitly attributed to Herodian by a scholion to Aristotle's Categories (see Parallels). It cannot be separated from the etymology given by the same Herodian for σκότος "darkness" (see σκότος / σχέθω), which has a very similar wording to the explanation in the scholion to the Categories. This can be interpreted either as a proof that Herodian considered that σκιά and σκότος had the same etymology, or, which seems more likely, that Herodian gave this etymology for σκότος and glossed the latter by σκιά, from where compilers attributed to σκιά the etymology of σκότος.

Parallels

Scholia in Aristotelis Categorias, p. 85 b 42 (ἡ σκιά, ὡς Ἡρωδιανός φησι, παρὰ τὸ σχέθειν. ἐπέχει γὰρ ἡμῶν τὸ εἰδέναι ἢ τῶν προσόδων καὶ τῶν πολλῶν ἐνεργειῶν ἐπέχει)

Modern etymology

Isolated within Greek. Old IE word for "shadow" *skh2-ieh2, cognate with OCS sěnь (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Yes

Entry By

Le Feuvre