ἄγαν + αἰνέω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:31

Word-form

ἀγανοῖς

Transliteration (Word)

aganos

Transliteration (Etymon)

agan + aineō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon Homericum, p. 7

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833 (repr. Hildesheim: Olms, 1967)

Quotation

ἀγανοῖς. ἄγαν αἰνετοῖς, προσηνέσιν

ἀ- + γάνυμαι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:31

Word-form

ἀγανοῖς

Transliteration (Word)

aganos

Transliteration (Etymon)

a- + ganumai

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 1, 305

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Ἀγανοὶ μὲν λόγοι οἱ προσηνεῖς παρὰ τὸ α ἐπιτατικὸν καὶ τὸ γάνυσθαι, οἷς τις ἄγαν γάνυται ἤγουν χαίρει· […] ἐν δὲ ῥητορικῷ Λεξικῷ γράφεται ταῦτα· Ἀγανόν τὸ καλὸν καὶ ἡδὺ καὶ προσηνές· ποτὲ δὲ καὶ κατὰ ἀντίφρασιν τὸ χαλεπόν

ἄγαν + νύσσω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:32

Word-form

ἀγανοῖς

Transliteration (Word)

aganos

Transliteration (Etymon)

agan + nussō

Author

Scholia in Odysseam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Odysseam, γ 280b

Ed.

F. Pontani, Scholia Graeca in Odysseam, Scholia ad libros γ—δ, Vol. II. Rome 2010

Quotation

ἀγανοῖς] ἀπὸ τοῦ “ἄγαν νύσσειν

ἄγαν + ἵημι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:33

Word-form

ἀγανοῖς

Transliteration (Word)

aganos

Transliteration (Etymon)

agan + hiēmi

Author

Scholia in Odysseam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Odysseam, γ 280a3

Ed.

F. Pontani, Scholia Graeca in Odysseam, Scholia ad libros γ—δ, Vol. II. Rome 2010

Quotation

οἷς ἀγανοῖς· ἢ ταχυτάτοις, ἄγαν ἱεμένοις. καὶ ἀγανὸς ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ ἄγαν νέειν εἰς αὐτὸν πάντας, ὡς καὶ ἀγαθός ἀπὸ τοῦ ἄγαν θέειν περὶ αὐτόν· τὸν γὰρ ἀγαθὸν πάντες φιλοῦντες εἰς αὐτὸν τρέχομεν. ὁμοίως καὶ εἰς τὸν ἀγανὸν ἤτοι λαμπρὸν καὶ ἐνάρετον πάντες πορευόμεθα

ἄγαν + νέομαι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:33

Word-form

ἀγανοῖς

Transliteration (Word)

aganos

Transliteration (Etymon)

agan + neomai

Author

Scholia in Odysseam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Odysseam, γ 280a3

Ed.

F. Pontani, Scholia Graeca in Odysseam, Scholia ad libros γ—δ, Vol. II. Rome 2010

Quotation

οἷς ἀγανοῖς· ἢ ταχυτάτοις, ἄγαν ἱεμένοις. καὶ ἀγανὸς ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ ἄγαν νέειν εἰς αὐτὸν πάντας, ὡς καὶ ἀγαθός ἀπὸ τοῦ ἄγαν θέειν περὶ αὐτόν· τὸν γὰρ ἀγαθὸν πάντες φιλοῦντες εἰς αὐτὸν τρέχομεν. ὁμοίως καὶ εἰς τὸν ἀγανὸν ἤτοι λαμπρὸν καὶ ἐνάρετον πάντες πορευόμεθα