σκηρίπω

Validation

Yes

Word-form

σκίπων

Transliteration (Word)

skipōn

Transliteration (Etymon)

skēripō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 146

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Σκίπων· παρὰ τὸ σκηρίπω, καὶ συγκοπῇ σκήρπω σκίπων.

σκιά + ποιέω

Validation

Yes

Word-form

σκίπων

Transliteration (Word)

skipōn

Transliteration (Etymon)

skia + poieō

Author

Scholia in Euripidem

Source

Idem

Ref.

Schol. in Hec. 64

Ed.

W. Dindorf, Scholia Graeca in Euripidis tragoedias, 1863

Quotation

σκίπων λέγεται ἡ ῥάβδος. ἐτυμολογεῖται δὲ ἀπὸ τοῦ σκιὰν ποιεῖν, ἢ ἀπὸ τοῦ σκεδαννύειν τὰ βλάπτοντα. δι' ἀυτῆς γὰρ σκεδάννυμεν τὰ καθ'ἡμῶν διά τινα βλάβην ἐπερχόμενα.

σκεδαννύω

Validation

Yes

Word-form

σκίπων

Transliteration (Word)

skipōn

Transliteration (Etymon)

skedannuō

Author

Scholia in Euripidem

Source

Idem

Ref.

Schol. in Hec. 64

Ed.

W. Dindorf, Scholia Graeca in Euripidis tragoedias, 1863

Quotation

σκίπων λέγεται ἡ ῥάβδος. ἐτυμολογεῖται δὲ ἀπὸ τοῦ σκιὰν ποιεῖν, ἢ ἀπὸ τοῦ σκεδαννύειν τὰ βλάπτοντα. δι' ἀυτῆς γὰρ σκεδάννυμεν τὰ καθ'ἡμῶν διά τινα βλάβην ἐπερχόμενα.