ἵππος + χάρμη

Validation

No

Last modification

Sat, 02/24/2024 - 14:05

Word-form

ἱππιοχάρμην

Transliteration (Word)

hippiokharmēs

Transliteration (Etymon)

hippos + kharmē

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 92

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833 (repr. Hildesheim: Olms, 1967)

Quotation

ἱππιοχάρμην ἤτοι χαίροντα ἵπποις ἢ ἐφ’ ἵππων μαχόμενον.

ἵππος + χαίρω

Validation

No

Last modification

Sat, 02/24/2024 - 14:20

Word-form

ἱππιοχάρμην

Transliteration (Word)

hippiokharmēs

Transliteration (Etymon)

hippos + khairō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 92

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833 (repr. Hildesheim: Olms, 1967)

Quotation

ἱππιοχάρμην ἤτοι χαίροντα ἵπποις ἢ ἐφ’ ἵππων μαχόμενον