χαρά

Validation

Yes

Word-form

χήρα

Transliteration (Word)

khēra

Transliteration (Etymon)

khara

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 28

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842:

Quotation

Χήρα δὲ, ἡ γυνὴ, διὰ τοῦ Η γράφεται, ὅτι ἀπὸ τοῦ χαρὰ γέγονε κατὰ ἀντίφρασιν, ἡ μὴ χαίρουσα

χωρέω

Validation

Yes

Word-form

χήρα

Transliteration (Word)

khēra

Transliteration (Etymon)

khōreō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 187

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842:

Quotation

Χήρα, παρὰ τὸ χαίρω, κατὰ ἀντίφρασιν, ἡ μὴ χαίρουσα· 
ἢ παρὰ τὸ χῶ τὸ στηρῶ (χωρῶ), ἡ μεμονωμένη τοῦ ἀνδρός