λύω + σῶος

Validation

No

Last modification

Sat, 02/10/2024 - 13:30

Word-form

λύσσα

Transliteration (Word)

lussa

Transliteration (Etymon)

sôos

Author

Scholia in Homerum

Source

idem

Ref.

Scholia vetera in Iliadem 13.53

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1:1969; 2:1971; 3:1974; 4:1975; 5:1977; 7:1988

Quotation

λύσσα γίνεται παρὰ τὸ τὰς σώας λύειν φρένας

λύω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 02/10/2024 - 13:30

Word-form

λύσσαν

Transliteration (Word)

lussa

Transliteration (Etymon)

luō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, lambda 206

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum, Copenhagen, 1969

Quotation

Λύσσαν: μανίαν. εἴρηται παρὰ τὸ λύειν τὸν νοῦν