λύω

Validation

No

Word-form

λύσσα

Transliteration (Word)

lussa

Transliteration (Etymon)

luō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum lambda 206

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum. Copenhagen, 1969]

Quotation

Λύσσαν: μανίαν. εἴρηται παρὰ τὸ λύειν τὸν νοῦν.