χέω + μέγεθος

Validation

No

Last modification

Sun, 10/15/2023 - 11:30

Word-form

χθών

Transliteration (Word)

khthōn

Transliteration (Etymon)

kheō + megethos

Author

Clemens Alexandrinus

Century

2-3 AD

Source

idem

Ref.

:em>Stromata 5.8.47.6

Ed.

L. Früchtel, O. Stählin, and U. Treu, Clemens Alexandrinus, vols. 2, 3rd edn. and 3, 2nd edn. [Die griechischen christlichen Schriftsteller 52 (15), 17. Berlin: Akademie-Verlag, 2:1960; 3:1970]

Quotation

χθὼν δὲ ἡ γῆ εἰς μέγεθος κεχυμένη 

χοώ

Validation

No

Last modification

Sun, 10/15/2023 - 11:52

Word-form

χθών

Transliteration (Word)

khthōn

Transliteration (Etymon)

khoō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 809

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Χθών: Παρὰ τὸ διαχεῖσθαι καὶ χώννυσθαι δύνασθαι· ἢ παρὰ τὸ χῶ, τὸ χωρῶ· οὗ παράγωγον, χείω· ὅθεν, ‘Οὐδὸς δ’ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται’

χέω

Validation

No

Last modification

Sun, 10/15/2023 - 11:40

Word-form

χθών

Transliteration (Word)

khthōn

Transliteration (Etymon)

kheō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, khi, p. 164

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Χθών. ἤτοι παρὰ τὸ ἡ κεχυμένη γῆ.

χωρέω

Validation

No

Last modification

Tue, 04/18/2023 - 16:02

Word-form

χθών

Transliteration (Word)

khthōn

Transliteration (Etymon)

khōreō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *206

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Epimerismi Homerici

Ref.

Epimerismi Homerici ordine alphabetico traditi, khi 17

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν. Berlin – New York, 1995

Quotation

Χθών· παρὰ τὸ χῶ, τὸ χωρῶ, γίνεται χὼν καὶ πλεονασμῷ τοῦ θ χθών· ἡ πάντας χωροῦσα.