ὁμοῦ + αὐδή

Validation

No

Last modification

Fri, 03/10/2023 - 12:10

Word-form

ὅμαδος

Transliteration (Word)

homados

Transliteration (Etymon)

homou + audē

Author

Apollonius Gram.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 20

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ὅμαδος θόρυβος, παρὰ τὸ ὁμοῦ αὐδᾶν

ὁμοῦ + ἀείδω

Validation

No

Last modification

Fri, 03/10/2023 - 14:00

Word-form

ὅμαδος

Transliteration (Word)

homados

Transliteration (Etymon)

homou + aeidō

Author

Scholia in Homerum

Source

idem

Ref.

T Schol. Il. 9.573a1 Erbse

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1969-1988

Quotation

ὅμαδος δὲ παρὰ τὸ πάντας ὁμοῦ ᾄδειν, ὅ ἐστι βοᾶν.