κεῖμαι

Validation

No

Last modification

Sat, 02/25/2023 - 09:03

Word-form

ἄγκη

Transliteration (Word)

ankos

Transliteration (Etymon)

keimai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *32

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 20

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Ἄγκη· οἱ κοῖλοι τόποι τῆς γῆς. παρὰ τὸ κέω, <ἐξ> οὗ κατὰ συναλιφὴν κῶ δηλοῦν τὸ κεῖσθαι, γέγονεν ἄγκος, [ἐν ᾧ ἐστι συνάγεσθαί τε καὶ κεῖσθαι].

ἄγω + κεῖμαι

Validation

No

Last modification

Thu, 03/02/2023 - 17:52

Word-form

ἄγκη

Transliteration (Word)

ankos

Transliteration (Etymon)

agō + keimai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *32

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 20

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Ἄγκη· οἱ κοῖλοι τόποι τῆς γῆς. παρὰ τὸ κέω, <ἐξ> οὗ κατὰ συναλιφὴν κῶ δηλοῦν τὸ κεῖσθαι, γέγονεν ἄγκος, ἐν ᾧ ἐστι συνάγεσθαί τε καὶ κεῖσθαι.