ἀ- + ἔχω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 03/05/2022 - 13:52

Word-form

ἀσκός

Transliteration (Word)

askos

Transliteration (Etymon)

a- + ekhō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 139

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ἀσκός, παρὰ τὸ σχῶ, τὸ κρατῶ, σχος, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ  ἀσκὸς, τροπῇ τοῦ δασέος εἰς ψιλόν.

ἀ- + σχίζω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 03/05/2022 - 13:30

Word-form

ἀσκός

Transliteration (Word)

askos

Transliteration (Etymon)

a- + skhizō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum (excerpt e cod. Darmstadino 2773), alpha, p. 611

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἀσκός, ἀσχός τις ὢν, ὁ ὑγιὴς καὶ μὴ ἐσχισμένος, κατὰ τροπὴν τοῦ χ εἰς κ