φαγεῖν

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

φάτνη

Transliteration (Word)

phatnē

Transliteration (Etymon)

phagein

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, phi, p. 162

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Φάτνη. παρὰ τὸ φάγω φάγνη, καὶ τροπῇ τοῦ γ εἰς τ, φάτνη. οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ Συμποσίῳ. δύναται δὲ καὶ παρὰ τὸ πατῶ τὸ ἐσθίω. ὅτι δὲ πατῶ ἐπὶ τοῦ ἐσθίω κεῖται, τίθησι τοῦτο καὶ Καλλίμαχος λέγων· ὁ δὴ μήκωνα πατεῖται. πάτνη οὖν, καὶ τροπῇ τοῦ π εἰς φ, φάτνη

πατέομαι

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

φάτνη

Transliteration (Word)

phatnē

Transliteration (Etymon)

pateomai

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, phi, p. 162

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Φάτνη. παρὰ τὸ φάγω φάγνη, καὶ τροπῇ τοῦ γ εἰς τ, φάτνη. οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ Συμποσίῳ. δύναται δὲ καὶ παρὰ τὸ πατῶ τὸ ἐσθίω. ὅτι δὲ πατῶ ἐπὶ τοῦ ἐσθίω κεῖται, τίθησι τοῦτο καὶ Καλλίμαχος λέγων· ὁ δὴ μήκωνα πατεῖται. πάτνη οὖν, καὶ τροπῇ τοῦ π εἰς φ, φάτνη