βατήρ

Validation

Yes

Last modification

Mon, 06/21/2021 - 12:30

Word-form

βακτηρία

Transliteration (Word)

baktēria

Transliteration (Etymon)

batēr

Author

Scholia in Aristophanem

Source

Idem

Ref.

Scholia in Aristophanem (scholia vetera), Plutus 272b

Ed.

M. Chantry, Scholia in Thesmophoriazusas, Ranas, Ecclesiazusas et Plutum [Scholia in Aristophanem 3.4a], Groningen: Bouma, 1994

Quotation

βακτηρία ἤτοι ἡ τὴν “βάσιν τηροῦσα”, καὶ ποιοῦσα ἑδραίαν, ἢ “βατηρία” τις οὖσα, οἱονεὶ βάσεως αἰτία, καὶ ἐν πλεονασμῷ τοῦ “κ” <βακτηρία>

βάσις + τηρέω

Validation

Yes

Last modification

Mon, 06/21/2021 - 12:05

Word-form

βακτηρία

Transliteration (Word)

baktēria

Transliteration (Etymon)

basis + tēreō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 135

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842.

Quotation

Βακτηρία. παρὰ τὸ τὴν βάσιν τηρεῖν

βάσις + στήριγμα

Validation

Yes

Last modification

Mon, 06/21/2021 - 12:14

Word-form

βακτηρία

Transliteration (Word)

baktēria

Transliteration (Etymon)

basis + stērigma

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, beta 15

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Βακτηρία· εἴρηται ἀπὸ τοῦ ἐρείδειν τὴν βάσιν ἐπ’ αὐτῆς, τουτέστιν στήριγμα εἶναι τοῦ περιπατεῖν καὶ βαδίζειν εὐκόλως

Βάκχος + τηρέω

Validation

Yes

Last modification

Mon, 06/21/2021 - 13:30

Word-form

βακτηρία

Transliteration (Word)

baktēria

Transliteration (Etymon)

Bakkhos + tēreō

Author

Tzetzes

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Scholia in Aristophanem (scholia recentiora), Commentarium in Plutum 272b

Ed.

L. Massa Positano, Jo. Tzetzae commentarii in Aristophanem [Scholia in Aristophanem 4.1. Groningen: Bouma, 1960]

Quotation

ἐτυμολογεῖται δὲ βακτηρία παρὰ τὸ τὴν βάσιν τηρεῖν. βακτηρία δὲ καὶ ὁ χάραξ, ἀπὸ τοῦ τηρεῖν τὸν Βάκχον ἤτοι τὴν ἄμπελον