κεῖμαι + μῆλον

Validation

No

Word-form

κειμήλια

Transliteration (Word)

keimēlion

Transliteration (Etymon)

keimai + mēlon

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, kappa, p. 310

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 229-584

Quotation

Κειμήλια, ἀπόθετα χρήματα, ὡς παρὰ τὸν θήσω μέλλοντα γίνεται θεμέλιον, οὕτω καὶ παρὰ τὸν κείσω μέλλοντα γίνεται κειμήλιον· ἢ παρὰ τὸ κεῖσθαι τὰ μήλια, δι’ ὧν τινὰ ἐκμειλισσόμεθα

κεῖμαι + μή + ἥλιος

Validation

No

Word-form

κειμήλιον

Transliteration (Word)

keimēlion

Transliteration (Etymon)

keimai + mē + hēlios

Author

Scholia in Homerum

Source

Idem

Ref.

Scholia in Odysseam 4.613f

Ed.

F. Pontani, Scholia Graeca in Odysseam, Scholia ad libros γ—δ, Vol. II. Rome 2010

Quotation

κειμήλιον” παρὰ τὸ κεῖσθαι καὶ μὴ ὁρᾶν τὸν ἥλιον

κεῖμαι

Validation

No

Word-form

κειμήλιον

Transliteration (Word)

κειμēλιον

Transliteration (Etymon)

keimai

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

De orthographia, Lentz III/2, p. 169

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. III/2, Leipzig 1870.

Source

Choeroboscus

Ref.

De orthographia (epitome) p. 232

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

(Herodian, Lentz) παρὰ τὸ θήσομαι θεμέλιον ὡς κείσομαι κειμήλιον