κείρω

Validation

Yes

Word-form

κόμη

Transliteration (Word)

komē

Transliteration (Etymon)

keirō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD ?

Source

Id.

Ref.

Il. 1.36b2

Ed.

Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

κόμη παρὰ τὸ κείρω, κόρη, τροπῇ τοῦ ρ εἰς μ, κόμη · ἢ παρὰ τὸ κόσμον αὐτὴν εἶναι τοῦ σώματος

κόσμος

Validation

Yes

Word-form

κόμη

Transliteration (Word)

komē

Transliteration (Etymon)

kosmos

Author

Herodianus

Century

2 AD

Source

Id.

Ref.

De Prosodia catholica, p. 325

Ed.

Lentz, Grammatici graeci III/1, Leipzig, Teubner 1867

Quotation

τὸ μέντοι κόμη βαρύνεται ἀπὸ τοῦ κόσμος γεγονυῖα, κόσμη γάρ.

κομέω

Validation

No

Word-form

κόμη

Transliteration (Word)

komē

Transliteration (Etymon)

komeō

Author

Hesychius

Century

5 AD

Source

Id.

Ref.

Kappa 3440

Ed.

Latte, Hesychii alexandrini lexicon vol. 2, Copenhague 1966

Quotation

κομεῖν. ἐπιμελεῖσθαι, θεραπεύειν. ὅθεν καὶ κόμη καὶ ἱπποκόμος