λεῖος

Validation

No

Word-form

λίς

Transliteration (Word)

lis

Transliteration (Etymon)

leios

Author

A scholion Il. 15.275

Century

before 6 AD

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

A scholion Il. 15.275b

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

λίς: παρὰ τὸ λιαρόν, ἢ τὸ ἑλεῖν, ἢ τὸ λεῖον· λεῖος γὰρ ὅλος πλὴν τῆς χαίτης. ἢ παρὰ τὸ λίαν φθείρειν. A b (BCE3)T 

ἑλεῖν

Validation

No

Word-form

λίς

Transliteration (Word)

lis

Transliteration (Etymon)

helein

Author

A scholion Il. 15.275

Century

before 6 AD

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

A scholion Il. 15.275b

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

λίς: παρὰ τὸ λιαρόν, ἢ τὸ ἑλεῖν, ἢ τὸ λεῖον· λεῖος γὰρ ὅλος πλὴν τῆς χαίτης. ἢ παρὰ τὸ λίαν φθείρειν. A b (BCE3)T 

λίαν

Validation

No

Word-form

λίς

Transliteration (Word)

lis

Transliteration (Etymon)

lian

Author

A scholion Il. 15.275

Century

before 6 AD

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

A Scholion Il. 15.275b

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

λίς: παρὰ τὸ λιαρόν, ἢ τὸ ἑλεῖν, ἢ τὸ λεῖον· λεῖος γὰρ ὅλος πλὴν τῆς χαίτης. ἢ παρὰ τὸ λίαν φθείρειν. A b (BCE3)T 

ἑλίσσω

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 13:52

Word-form

λἰς

Transliteration (Word)

lis

Transliteration (Etymon)

helissō

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 322

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

Ὁ δ’ αὖ λέων λάων τις, ὡς μέγα βλέπων. | οὐρὰν δ’ ἑλίσσων λὶς ἑὴν ὁρμᾷ βίαν.

λιαρός

Validation

No

Last modification

Fri, 07/23/2021 - 10:46

Word-form

λίς

Transliteration (Word)

lis

Transliteration (Etymon)

liaros

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 91

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λὶς, ὁ λέων. παρὰ τὸ λιαρόν. ἔνθερμον γὰρ τὸ ζῶον