ἑλεῖν

Word

Validation

No

Word-form

λίς

Transliteration (Word)

lis

English translation (word)

lion

Transliteration (Etymon)

helein

English translation (etymon)

to seize

Author

A scholion Il. 15.275

Century

before 6 AD

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

A scholion Il. 15.275b

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

λίς: παρὰ τὸ λιαρόν, ἢ τὸ ἑλεῖν, ἢ τὸ λεῖον· λεῖος γὰρ ὅλος πλὴν τῆς χαίτης. ἢ παρὰ τὸ λίαν φθείρειν. A b (BCE3)T 

Translation (En)

Lis "lion": from liaros "warm", or from heleîn "to seize", or from leios "smooth", because the animal is entirely smooth except for the mane. Or from the fact that it destroys a lot (lian phtheirein).

Comment

This etymology refers to the predator status of the lion. It implies an ioticizing pronunciation of the infinitive ἑλεῖν as [elin], from which one could draw the accusative λίν [lin] through removal of the initial [e]. The form λίς was Deemed Aeolic by Greek scholars (D scholion Il. 17.109).

Parallels

 There is no parallel

Modern etymology

Rare poetic form, thought to be a loanword from Semitic (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre