γράφω

Validation

Yes

Word-form

γραῦς

Transliteration (Word)

graus

Transliteration (Etymon)

graphō

Author

Scholia in Dionysii Thracis Artem grammaticam

Source

Idem

Ref.

Commentaria in Dionysii Thracis Artem grammaticam, Scholia Londinensia (partim excerpta ex Heliodoro) p. 497

Ed.

A. Hilgard, Grammatici Graeci, vol. 1.3, Leipzig: Teubner, 1901 (repr. Hildesheim: Olms, 1965): 442-565

Quotation

Γράμματα δὲ λέγονται διὰ τὸ γραμμαῖς καὶ ξυσμαῖς τυποῦσθαι· ἔνθεν καὶ γράβδις ἡ διεσχισμένη λαμπάς, καὶ γραῦς ἡ διεσχισμένη τὸ σῶμα διὰ τὸ γῆρας

γράω

Validation

Yes

Word-form

γραῦς

Transliteration (Word)

graus

Transliteration (Etymon)

graō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 239

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Γραῦς: Ἡ παλαιὰ γυνή· ἀπὸ τοῦ γράειν, ὅ ἐστιν ἐσθίειν ἢ ξύειν· ἡ ταῖς ῥυτίσι κατεξυσμένη. Ἣ παρὰ τὸ ῥαίω, ῥαῦς καὶ γραῦς, ἡ διαρραισθεῖσα ὑπὸ χρόνου. Ἢ παρὰ τὸ γράφεσθαι, ὅ ἐστι καταξέεσθαι, γραῦς, ἡ κατεξυσμένη τὸ σῶμα διὰ τὸ γῆρας

ῥαίω

Validation

Yes

Word-form

γραῦς

Transliteration (Word)

graus

Transliteration (Etymon)

rhaiō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 239

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Γραῦς: Ἡ παλαιὰ γυνή· ἀπὸ τοῦ γράειν, ὅ ἐστιν ἐσθίειν ἢ ξύειν· ἡ ταῖς ῥυτίσι κατεξυσμένη. Ἣ παρὰ τὸ ῥαίω, ῥαῦς καὶ γραῦς, ἡ διαρραισθεῖσα ὑπὸ χρόνου. Ἢ παρὰ τὸ γράφεσθαι, ὅ ἐστι καταξέεσθαι, γραῦς, ἡ κατεξυσμένη τὸ σῶμα διὰ τὸ γῆρας

ῥέω

Validation

Yes

Word-form

γραῦς

Transliteration (Word)

graus

Transliteration (Etymon)

rheō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 460

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, gamma, p. 43

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

γραῦς· ῥεύσω ἐστὶ μέλλων ἀπὸ τοῦ ῥέω, <ἀποβολῇ τοῦ ω ῥεῦς> καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ γρεῦς καὶ γραῦς, τὸ διερρυηκὸς γύναιον, τροπῇ τοῦ ε εἰς α