αὔω

Validation

Yes

Word-form

ἀϋτή

Transliteration (Word)

aütē

Transliteration (Etymon)

auō

Author

Apollonius Dyscolus?

Century

1 AD

Reference

III 30, 6

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1387

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀπολλώνιος δὲ παρὰ τὸ αὔω, τὸ φωνῶ, <αὐτή>, ὅπερ ἐν διαιρέσει λέγεται ἀϋτή καὶ τροπῇ αὐδή

αὐδή

Validation

Yes

Word-form

ἀϋτή

Transliteration (Word)

aütē

Transliteration (Etymon)

audē

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Geninum, alpha 1428

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀϋτή Β 153· βοή. εἴρηται παρὰ τὸ αὐδῶ αὐδή ἀϋδή καὶ τροπῇ ἀϋτή, ὡς ἐν τῷ μελετῶναι μελεδῶναι· παρὰ γὰρ τὸ μελέτη, μελέτη γὰρ ἡ φροντίς. ἢ παρὰ τὸ αὔω, τὸ φωνῶ, γίνεται αὐτή καὶ ἀϋτή