αὔω

Validation

Yes

Word-form

αὐδή

Transliteration (Word)

audē

Transliteration (Etymon)

auō

Author

Apollonius Dyscolus?

Century

1 AD

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 168

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

αὐδή ἡ φωνή παρὰ τὸ αὐγή κατὰ τροπήν, δι’ ἧς αὐγάζεται καὶ φωτίζεται τὸ τοῦ νοῦ· Ἀπολλώνιος δὲ παρὰ τὸ αὔω τὸ φωνῶ, ὅπερ ἐν διαιρέσει ἀΰω λέγεται, καὶ ἐξ αὐτοῦ αὐτή καὶ τροπῇ αὐδή

αὐγή

Validation

Yes

Word-form

αὐδή

Transliteration (Word)

audē

Transliteration (Etymon)

augē

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2 p. 371

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci, III/2

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 168

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

αὐδή ἡ φωνή παρὰ τὸ αὐγή κατὰ τροπήν, δι’ ἧς αὐγάζεται καὶ φωτίζεται τὸ τοῦ νοῦ· Ἀπολλώνιος δὲ παρὰ τὸ αὔω τὸ φωνῶ, ὅπερ ἐν διαιρέσει ἀΰω λέγεται, καὶ ἐξ αὐτοῦ αὐτή καὶ τροπῇ αὐδή