κατά- + φαίνω

Validation

No

Last modification

Sat, 03/25/2023 - 20:25

Word-form

κατηφόνες

Transliteration (Word)

katēphōn

English translation (word)

one who causes grief or shame

Transliteration (Etymon)

kata- + phainō

English translation (etymon)

downwards + to bring to light, to shine

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *108

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Apollonius the Sophist

Ref.

Lexicon Homericum, p. 96

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833 (repr. Hildesheim: Olms, 1967)

Quotation

Kατηφόνες· κατηφείας ἄξια πράττοντες. παρὰ τὸ φῶ, οὗ παράγωγον φάω.

Translation (En)

Katēphones "of whom one is ashamed": those who do things warranting katēpheia "shame". From *phō "to shine", from which is derived phaō.

Other translation(s)

Katēphones "sujet de honte" : ceux qui font des choses dignes de katēpheia « honte ». De *phō « briller », duquel est dérivé phaō.

Parallels

bT Schol. Il. 24.253d (ἄλλως· κατηφὼν παρὰ τὸ φῶ, οὗ παράγωγον φάω, T ὁ κάτω ἔχων τὰ φάη δι’ αἰσχύνην ἢ δι’ ὀνειδισμὸν ἢ <διὰ> λύπην)

Modern etymology

Derivative of κατηφής (q.v.)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Eva Ferrer