κατά- + φαίνω

Validation

No

Last modification

Sat, 03/25/2023 - 20:25

Word-form

κατηφόνες

Transliteration (Word)

katēphōn

Transliteration (Etymon)

kata- + phainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *108

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Apollonius the Sophist

Ref.

Lexicon Homericum, p. 96

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833 (repr. Hildesheim: Olms, 1967)

Quotation

Kατηφόνες· κατηφείας ἄξια πράττοντες. παρὰ τὸ φῶ, οὗ παράγωγον φάω.