βαρύς

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 16:01

Word-form

βαρύς

Transliteration (Word)

bradus

Transliteration (Etymon)

barus

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, beta p. 34

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Βραδύς, παρὰ τὸ βάρος βαρύς. ὑπέρθεσις τοῦ ρ,
 καὶ πλεονασμῷ τοῦ δ, βραδύς