λαγαρός

Validation

No

Last modification

Mon, 10/16/2023 - 11:20

Word-form

λαγών

Transliteration (Word)

lagōn

Transliteration (Etymon)

lagaros

Author

Athenaeus

Century

2-3 AD

Source

idem

Ref.

Deipnosophistae 8.64

Ed.

G. Kaibel, Athenaei Naucratitae deipnosophistarum libri xv, 3 vols., Leipzig: Teubner, 1-2:1887; 3:1890 (repr. 1-2:1965; 3:1966)

Quotation

ὅθεν ἀπὸ μὲν τοῦ λαγαροῦλαγών, ὥσπερ καὶ λάγανον, ἀπὸ δὲ τοῦ λαπάττειν λαπάρα.

λήγω

Validation

No

Last modification

Mon, 10/16/2023 - 11:05

Word-form

λαγών

Transliteration (Word)

lagōn

Transliteration (Etymon)

lēgō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

De orthographia, Lentz III/2, p. 418

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. 3/2, Leipzig, 1870

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, nu, p. 108

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Νέαιρα. τὸ ἔσχατον τῆς κοιλίας. νέον νέατον τὸ ἔσχατον. ὅθεν καὶ λαγὼν παρὰ τὸ λήγειν. Ἡρωδιανὸς ἐν Ὀρθογραφίᾳ.