βδάλλω

Validation

No

Last modification

Fri, 09/15/2023 - 10:30

Word-form

βδέλλα

Transliteration (Word)

bdella

Transliteration (Etymon)

bdallō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, beta, p. 36

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Βδέλλα, Ἀττικοὶ <βδάλλειν> λέγουσι τὸ ἀμέλγειν. ἀπὸ δὲ τοῦ βδέλλω βδέλλα. τοῖς ἀμέλγουσι ἔοικεν ἡ βδέλλα ἐν τῷ σπᾶν τοῦ αἵματος (NB: Orion has Ἀττικοὶ βλάττειν λέγουσι, clearly a mistake of the copyist: later sources deriving from Orion have the correct βδάλλειν)