λα- + σεύω

Validation

No

Last modification

Mon, 07/31/2023 - 10:30

Word-form

λασίοισι

Transliteration (Word)

lasios

Transliteration (Etymon)

la- + seuō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi homerici In Iliadem 1.189a1b

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum Α pertinent [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.1. Berlin: De Gruyter, 1983]

Quotation

λασί⸤οι⸥σι: ἐκ τοῦ λα ἐπιτατικοῦ μορίου καὶ τοῦ σεύω, τὸ ὁρμῶ· ὀρθῶς γὰρ ⸤ὁ⸥ρμῶνται τὰ †διὰ τοῦ νοήματος†