φλέγω + βαίνω

Validation

No

Last modification

Sun, 07/30/2023 - 14:30

Word-form

φλέβες

Transliteration (Word)

phleps

Transliteration (Etymon)

phlegō + bainō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Gudianum, phi, p. 553

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Φλέβες, ἀπὸ τοῦ τὸν φλ<ο>γ<ω>δέστατον χυμὸν περιέχειν, τουτ’ ἔστι τοῦ αἵματος· φλέβες οὖν παρὰ τὸ δι’ αὐτῶν βαίνειν τὸ φλογῶδες [NB : Sturz prints φλεγεδέστατον, the reading here is corrected after the Etym. Magnum]