μέρος

Validation

No

Word-form

μείων

Transliteration (Word)

meiōn

Transliteration (Etymon)

meros

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD?

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 60

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995]: 59-761.

Quotation

ἀμείνων ἐκ τοῦ μέρος μερίων καὶ ἐκβολῇ τοῦ ρ καὶ
 συναιρέσει γίνεται μείων καὶ ἀμείων καὶ πλεονασμῷ ἀμείνων·