μέρος

Validation

Yes

Word-form

μείων

Transliteration (Word)

meiōn

English translation (word)

smaller, lesser

Transliteration (Etymon)

meros

English translation (etymon)

part

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD?

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 60

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2], Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

ἀμείνων ἐκ τοῦ μέρος μερίων καὶ ἐκβολῇ τοῦ ρ καὶ
 συναιρέσει γίνεται μείων καὶ ἀμείων καὶ πλεονασμῷ ἀμείνων

Translation (En)

"better" (ameinōn) : from meros "part" one derives *meriōn, and through dropping of the [r] and contraction, meiōn "lesser", and then *ameiōn and by adjunction (of [n]) ameinōn"

Comment

This paronymic etymology relies on the simple idea that the part is lesser than the whole, and on the usual practice of dropping or adding or inverting letters whenever necessary. The intermediate step *μερίων is invented for the sake of the explanation. This etymology is inserted into the etymological explanation of ἀμείνων (q.v.)

Parallels

Etym. Gudianum, alpha p. 112 (ἀμείνων· ἐκ τοῦ μέρος μερίων, καὶ ἐκβολῇ τοῦ ρ 
καὶ συναιρέσει γίνεται μείων καὶ ἀμείων καὶ πλεονασμῷ ἀμείνων); Etym. Magnum, Kallierges p. 82 (idem)

Modern etymology

Μείων is an old comparative from *meiH-u- "less", cognate with Lat. minus "less", Gr. μινύθω "to diminish", Sanscrite mināti "to lessen". The older form in Greek is *meiw-yos-, Myc. me-wi-jo (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Τhe neuter μείον is used in Modern Greek to designate 1. subtraction with accusative, 2. absense in general, 3. the mathematical symbol, 4. disadvantages (substantivized: τα μείον). Also derivatives/compouds: μειώνω, μειονεκτώ, etc. (Triandafyllidis DMG)

Entry By

Le Feuvre