κάρα

Validation

No

Last modification

Tue, 07/11/2023 - 17:24

Word-form

κόρυς

Transliteration (Word)

korus

Transliteration (Etymon)

kara

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *305

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 86

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Kόρυς· παρὰ τὸ κάρη ἢ τὸ κάρηνον ἀποκοπῇ τοῦ <νον> κάρυς τίς ἐστι καὶ κόρυς, τροπῇ τοῦ α εἰς ο.