δέρκομαι

Validation

No

Last modification

Tue, 07/11/2023 - 11:36

Word-form

δορκάς

Transliteration (Word)

dorkas

Transliteration (Etymon)

derkomai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *469

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. *469

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Δορκάς· ὡς παρὰ τὸ λάμπω γίνεται λαμπὰς καὶ <παρὰ τὸ> νείφω νιφάς, οὕτως καὶ παρὰ τὸ δέρκω δερκὰς καὶ δορκάς· εὔοπτον γὰρ τὸ ζῷον καὶ ὀξυδερκές.