χάζω

Validation

No

Last modification

Tue, 07/04/2023 - 16:52

Word-form

χάσμα

Transliteration (Word)

khasma

Transliteration (Etymon)

khazō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *201

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, khi p. 164

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Χάσμα· παρὰ τὸ χῶ, οὗ παράγωγον χάζω, ὁ μέλλων χάσω, κέχασμαι χάσμα.