πτύσσω

Validation

No

Last modification

Sat, 05/20/2023 - 14:45

Word-form

πυγμή

Transliteration (Word)

pugmē

Transliteration (Etymon)

ptussō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, pi 60

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν. Berlin – New York, 1995

Quotation

(Πυγμαῖος)… ἢ ἐκ τοῦ πυγμή, ⸤ὅ ἐστιν⸥ εἶδος ⸤ἀγ⸥ῶνος, παρὰ τὸ πτύσσω, ὁ μέλλων πτύξω πτυγμή καὶ ἀποβολῇ τοῦ τ πυγμή