τύπτω

Validation

No

Last modification

Sat, 05/06/2023 - 12:00

Word-form

πίτυλος

Transliteration (Word)

pitulos

Transliteration (Etymon)

tuptō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, pi, p.131

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Πίτυλος. παρὰ τὸ τύπτω τύπιλος, καὶ μεταθέσει τῆς ἀρχούσης πίτυλος.