κονέω

Validation

No

Last modification

Fri, 05/05/2023 - 12:10

Word-form

γόνατα

Transliteration (Word)

gonu

Transliteration (Etymon)

koneō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, gamma, p. 38-39

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Γουνὸς ἀλωῆς, ὁ ὑψηλὸς τόπος, ἀπὸ τῶν ἐν σώματι γονάτων· ἃ ἐξέχει καὶ ἐστὶ γόνατα· οἷον κόνατα, ἀπὸ τοῦ κονεῖν καὶ ἐνεργεῖν. ὅθεν καὶ διάκονος. τινὲς δὲ, ὁ τραχύτατος τόπος, ἀπὸ τῶν γονάτων· ὁμοίως τῶν ἐν τῷ σώματι τραχέων τόπων καὶ ὀστωδῶν.

γῆ + νεύω

Validation

No

Last modification

Fri, 05/05/2023 - 13:20

Word-form

γόνυ

Transliteration (Word)

gonu

Transliteration (Etymon)

gē + neuō

Author

Anastasius Sinaïta

Century

7-8 AD

Source

idem

Ref.

Viae dux 2.8

Ed.

K.-H. Uthemann, Anastasius Sinaïtae viae dux [Corpus Christianorum. Series Graeca 8. Turnhout: Brepols, 1981

Quotation

γόνυ ὡς εἰς γῆν νεῦον·

γωνία

Validation

No

Last modification

Fri, 05/05/2023 - 13:30

Word-form

γόνυ

Transliteration (Word)

gonu

Transliteration (Etymon)

gōnia

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, gamma, p. 39

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Γόνυ, ὅτι κατὰ τὸ αὐτὸ γναμπτόμενον τὸ σκέλος ὥσπερ γωνίαν ἀποτελεῖ