προΐημι

Validation

No

Last modification

Thu, 02/23/2023 - 12:37

Word-form

φρέαρ

Transliteration (Word)

phrear

Transliteration (Etymon)

proiēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *28

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, phi, p. 160

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Φρέαρ· παρὰ τὸ φρῶ, ἀφ’ οὗ τὸ εἰσφρῶ. ἀπὸ τοῦ προϊῶ κατὰ συναλιφήν. φρῶ οὖν φρέαρ· ἀναδίδωσι γὰρ καὶ προΐησι <τὴν> τῶν ὑδάτων ῥύμην.