προΐημι

Validation

No

Last modification

Thu, 02/23/2023 - 12:24

Word-form

φράζω

Transliteration (Word)

phrazō

Transliteration (Etymon)

proiēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 27

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, phi, p. 161

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Φράζω· κατὰ τὸ αὐτὸ παράγωγον τοῦ φρῶ. ἀπὸ τοῦ προϊῶ φρῶ φράζω.