ἀ- + κεῖμαι

Validation

No

Last modification

Thu, 03/02/2023 - 18:19

Word-form

ἀκέων

Transliteration (Word)

akeō

Transliteration (Etymon)

a- + keimai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *34

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Genuinum

Ref.

alpha 314

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀκέων· ...ἢ παρὰ τὸ κέω, τὸ κοιμῶμαι, κέων ἡ μετοχή· „ὦρσο κέων, ὦ ξεῖνε“ (η 342), πλεονασμῷ τοῦ α.