χωρέω

Validation

No

Last modification

Tue, 04/18/2023 - 15:26

Word-form

χάζω

Transliteration (Word)

khazō

Transliteration (Etymon)

khōreō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *197

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum B]

Ref.

fr. *197

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Χάζω· ἀπὸ τοῦ χῶ τοῦ σημαίνοντος τὸ χωρῶ κατὰ παραγωγὴν χάζω.