τείρω

Validation

No

Last modification

Wed, 04/12/2023 - 23:24

Word-form

τρίζω

Transliteration (Word)

trizō

Transliteration (Etymon)

teirō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *187

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, tau, p. 152

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Tρίζω· παρὰ τὸ τρῶ τρίζω παράγωγον· δηλοῖ δὲ ὀδυνηράν τινα φωνὴν καὶ ἐπαλγῆ <ἀφιέναι>· „ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας“ (Β 314).