*φένω

Validation

No

Last modification

Tue, 04/11/2023 - 20:31

Word-form

σφάζω

Transliteration (Word)

sphazō

Transliteration (Etymon)

*phenō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *182

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 148

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Σφάζω· φῶ ἐστι ῥῆμα δηλοῦν τὸ ἀναιρῶ, οὗ παράγωγον εἰς μι φημί, ἔνθεν φατὸς καὶ ἀρηΐφατος καὶ τὸ πέφαται καὶ πεφάσθαι. {καὶ} τούτου τοῦ φῶ παράγωγον φάζω καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ σφάζω.