προΐημι

Validation

No

Last modification

Fri, 04/07/2023 - 21:48

Word-form

πραπίδες, *πραπίς

Transliteration (Word)

prapides

Transliteration (Etymon)

proiēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 162

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, pi, p. 136

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Πραπίδες· φρῶ ἐστι ῥῆμα κατὰ συναλιφὴν γενόμενον τοῦ προϊῶ. ἀπὸ δὲ τοῦ προϊῶ πρῶ καὶ φρῶ κατὰ μετάθεσιν τοῦ π εἰς φ, ἔνθεν καὶ φρήν. ἄλλο ἀπ’ αὐτοῦ παράγωγον φραπίς, ὡς λέπω λεπίς. οὐδὲν γὰρ εἰς ις μονοσύλλαβον ἐν μόνῳ θηλυκῷ γένει συνεσταλμένον· τὸ γὰρ ἲς καὶ ἲν εὐθεῖαν ἔχει εἰς σ <καὶ> ν καὶ ἐκτέταται. φρῶ οὖν φραπὶς καὶ πραπίς, ἀφ’ ἧς προΐεται τὰ βουλεύματα. οὕτω Φιλόξενος.