*μάω

Validation

No

Last modification

Tue, 04/04/2023 - 21:49

Word-form

μάστακα

Transliteration (Word)

mastax

Transliteration (Etymon)

*maō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *144

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Scholia in Theocritum

Ref.

Idyll 14, 39-42b

Ed.

K. Wendel, Scholia in Theocritum vetera, Leipzig: Teubner, 1914

Quotation

Mάστακα δ’ οἷα τέκνοισι· ... ἢ ζητήσεως ἄξιον· ἐκ τοῦ μῶ, τὸ ζητῶ.