*μάω

Validation

No

Last modification

Tue, 04/04/2023 - 21:33

Word-form

μαιμώωσα, μαιμῶ

Transliteration (Word)

maimaō

Transliteration (Etymon)

*maō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *143

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, mu, p. 97

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Mαιμώωσα (Ε 661)· ...δύναται <δὲ> καὶ παρὰ τὸ μῶ, διπλασιασμῷ μαιμῶ. μῶ δὲ τὸ ζητῶ. ἀπὸ τοῦ μῶ μῶμαι. ἀπὸ δὲ τοῦ μαιμῶ Ὅμηρος (Ε 670) „μαίμησε δέ οἱ φίλον ἦτορ“. παρὰ δὲ τὸ μῶ καὶ τὸ μαίω, „μαιομένη κευθμῶνας“ (ν 367), γίνεται.