ἀπολαύω

Validation

No

Last modification

Mon, 04/03/2023 - 15:56

Word-form

λάρυγξ

Transliteration (Word)

larunx

Transliteration (Etymon)

apolauō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *137

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Magnum

Ref.

Kallierges p. 557

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967): 1-826.

Quotation

Λάρυγξ· παρὰ τὸ λαρύσσω λαρύξω, λάρυγξ· τὸ δὲ λαρύσσω παρὰ τὸ λῶ, τὸ ἀπολαύω.