λα- + κράζω

Validation

No

Last modification

Mon, 04/03/2023 - 12:46

Word-form

λακέρυζα

Transliteration (Word)

lakeruza

Transliteration (Etymon)

la- + krazō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *135

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 92

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Λακέρυζα κορώνη· Ἡσίοδος (Op. 747)· ἐκ τοῦ κρῶ κρύζω, ὄνομα κρύζα, πλεονασμῷ τοῦ ε κέρυζα καὶ μετὰ τοῦ λα ἐπιτατικοῦ μορίου λακέρυζα.