*λακερύζω

Validation

No

Last modification

Sat, 03/25/2023 - 20:42

Word-form

κελαρύζειν, κελαρύζω

Transliteration (Word)

kēlaruzō

Transliteration (Etymon)

*lakeruzō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *110

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. *110

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Kελαρύζειν· ... γίνεται παρὰ τὸ κρῶ ῥῆμα τὸ δηλοῦν τὸ φωνῶ, οὗ παράγωγον κρύζω καὶ μετὰ τοῦ λα ἐπιτατικοῦ μορίου καὶ πλεονασμῷ τοῦ ε λακερύζω, ἀφ’ οὗ ῥηματικὸν ὄνομα „λακέρυζα κορώνη“ (Hes. Op. 747)· ἐκ τούτου γίνεται καθ’ ὑπερβιβασμὸν κελαρύζω.